Шэсць вершаў з шасці кніг

Серыя «Новая бібліятэка беларускай паэзіі»

 

 

Максім БАГДАНОВІЧ
Вянок (2023)

Раманс

 

Quand luira cette étoile, un jour,

La plus belle et la plus lointaine,

Dites-lui qu'elle eut mon amour,

O derniers de la race humaine.

Sully-Prudhomme.

 

Зорка Венера ўзышла над зямлёю,

Светлыя згадкі з сабой прывяла...

Помніш, калі я спаткаўся з табою,

Зорка Венера ўзышла.

З гэтай пары я пачаў углядацца

Ў неба начное і зорку шукаў.

Ціхім каханнем к табе разгарацца

З гэтай пары я пачаў.

Але расстацца нам час наступае;

Пэўна, ўжо доля такая у нас.

Моцна кахаў я цябе, дарагая,

Але расстацца нам час.

Буду ў далёкім краю я нудзіцца

Ў сэрцы любоў затаіўшы сваю;

Кожную ночку на зорку дзівіцца

Буду ў далёкім краю.

Глянь іншы раз на яе, — у расстанні

Там з ёй зліём мы пагляды свае...

Каб хоць на міг уваскрэсла каханне,

Глянь іншы раз на яе...

 

 

Максім ТАНК
Ave Maria (2023)

Ave Maria

 

Звон кафедральны кліча на Ave.

З цесных завулкаў злева і справа

Гуртам манашкі ў чорным адзенні

Цягнуцца, быццам сумныя цені.

Тут і старыя, і маладыя,—

Ave Maria...

 

Я не звярнуў бы і ўвагі можа,

Каб не пабачыў між іх прыгожай

Адной манашкі, якая мае

Не больш, хіба, як семнаццаць маяў;

Чорныя вочы, бровы густыя,—

Ave Maria!

 

Нат пад жалобнай вопраткай чорнай

Ты адгадаеш: стан непакорны,

Ножкі, якімі б на карнавалах

I захапляла і чаравала,

Смуглыя рукі, грудзі тугія,—

Ave Maria!

 

Глядзіць набожна на крыж пятровы,

А я малюся на яе бровы:

Няўжо, красуня, ты не шкадуеш,

Што хараство і жыццё марнуеш?

Як танцавалі б ножкі такія,—

Ave Maria!

 

Цябе атрутаю апаілі,

Ружанцам рукі табе скруцілі.

Смялей парві ты яго, не бойся!

У полі недзе шуміць калоссе...

О, як бы жалі рукі такія,—

Ave Maria!

 

А потым хутка прыйшло б каханне,

Страчала б з мілым свой золак ранні.

А потым стала б ты гаспадыняй

I калыхала б сваю дзяціну!

О, як кармілі б грудзі такія,—

Ave Maria!

 

Не знаю, можа, мая малітва

Мне памагла б выйграць гэтую бітву,

Але пазвалі яе; манашка

Пайшла за ўсімі, ўздыхнуўшы цяжка,

Пад зводы змрочныя і глухія,—

Ave Maria!..

 

 

Анатоль ГРАЧАНІКАЎ
Вернасць (2023)

Ясень

 

Усё бывае на вяку.

I мне прыгадваецца ясень.

Ён — на балотным астраўку,

Але — не як забыты вязень.

 

Да ўзболатку — алешнік мкне.

Лазняк — і той на востраў хоча.

Бо ясень і ў глыбокім сне

Ім нешта светлае лапоча.

 

Калі ж хмызы равуць наўзрыд,

Калі завеі хвошчуць ясень,—

Вяршыня снежная ў блакіт

Нырае неспайманым язем.

 

Не наракае ён на лёс.

Галін не ўскідвае ў маленні.

Тут нарадзіўся ён,

                              узрос,

Мацуючы зямлю карэннем.

 

I ў цёплай ранішняй смузе

Відаць усім з-за паварота:

Як бусел на адной назе,

Стаіць ён пасярод балота.

 

 

Яўгенія ЯНІШЧЫЦ
Непрыручаная птушка (2023)

 

* * *

Ні крыўдай, ні скрухай ліхою,—

Нічым не параню твой слых.

Аблашчана ласкай тваёю,

Суровею я пры другіх.

 

За стольнай бяседай – што толку! –

Шукаю цябе між усіх

І сыплю калючкі, як ёлка,

На гэтых

            звычайных, другіх.

 

І трачу на спрэчкі хвіліны,

І сэрца тыраню праз дым,

Хоць знаю, ніхто не павінны

У трудным каханні маім.

 

 

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ
Ветразь лёсу (2023)

 

* * *

Я – вучань. Птушкі пішуць мне

У тонкі сшытак даўнія імёны.

Я ведаю замовы і праклёны,

Я чую, як гавораць дождж і снег.

 

Я – вучань. Мне настаўнік загадаў

Вучыць на памяць рэкі, хмары, дрэвы,

Імжу і слоту, сонца і залевы,

І кроплі свет, адкуль пайшла вада.

 

Я – вучань.Я імкнуся разгадаць

Пергамены нябёсаў, кнігі жыццяў,

Валошкі сіняву ў паспелым жыце

І вусны, на якіх вякоў пячаць.

 

Мне так нялёгка, я паспець хачу;

Звініць званок, чуваць далёкі рокат...

І бачыцца, што ў бездань я лячу,

І страшна, што не вывучыў урока.

 

 

Генадзь ПАШКОЎ
Адвечнае (2023)

 

* * *

П’юць ласі ружовую вадзіцу

на зары, світальнаю парой,

след паклаўшы ў рыжую ігліцу

пад крутой надрэчнаю гарой.

 

Заманілі ў вырай несуцешны

Птушкі ветлакрылае лісцё.

Цепліцца лагодная усмешка

з даўкаю гарчынкай, як жыццё.

 

Скрозь усё плыве, цячэ, мяняецца,

адлятае ў восеньскую стынь,

а ўзамен адно ўсяго вяртаецца —

як усмешка гэта, успамін.

 

Не палі масты, пара світальная,

сыплючы сузор’ямі ў ваду.

Эх, жыццё!

Мая загадка тайная!

 

Не было.

З’явіўся.

Адыду...

 

 

 

Час работы выдавецтва
«Мастацкая літаратура»

Панядзелак - чацвер: 8.30 - 17.30
Пятніца: 8.30 - 16.30
Абедзены перапынак: 13.00 - 13.48
Выхадныя дні: субота, нядзеля

Дырэктар выдавецтва — Бадак Алесь Мікалаевіч
Намеснік дырэктара – галоўны рэдактар часопіса "Полымя" Шніп Віктар Анатольевіч

Кнігі "Мастацкай літаратуры" без гандлёвай нацэнкі можна набыць у самім выдавецтве!
Адрас: Мінск, пр. Пераможцаў, 11, каб. 924
Тэлефон аддзела рэалізацыі: +375 17 203-58-09
Электронны адрас: marketing@mastlit.by

Дата ўнясення ў Гандлёвы рэестр Рэспублікі Беларусь 31.10.2018

УНП 100055406